продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в урбанизирана територия село Лозница, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 2000кв.м. / две хиляди крадратни метра/, а по окомерна скица №249 от 01.04.2017г. на площ от 2320 кв.м. в село Лозница – населено място без устройствен план, при граници и съседи: изток – Илия Димитров Василев; Димитър Стефанов Йовев; запад – Мария Георгиева Жечева; север – Димитър Василев Начев; юг – улица, съгласно окомерна скица №№249 на с. Лозница, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, ведно с построените в него ЖИЛИЩЕ на площ от 50,00 кв.м. /петдесет квадратни метра/; ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА на площ от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/ и всички подобрения и приращения в имота.

 

Недвижим имот, находящ се в урбанизирана територия село Лозница, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра /, а по окомерна скица № 286 от 10.04.2017г. с площ от 2592 кв.м. находящ се в село Лозница – населено място без устройствен план, при граници и съседи: изток – мера; запад и юг – Ганчо Василев Костов; север – Ганчо Василев Костов, съгласно окомерна скица № 286 от 10.04.2014г. на с. Лозница, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА на площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА на площ от 20,00 кв.м. /двадесет крадратни метра/ и всички подобрения и приращения в имота.

2 броя Парцели в село Лозница

Цена: 4140 лв.

Срок на продан: 20.03.2023 - 20.04.2023

  • Изп. дело № 20218100400480
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 4912 м2
  • Местоположение: Лозница
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 480/2021г.732.67 KB