продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Владимирово, общ.Добрич, обл.Добрич,ул. „Първа“ № 25, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, урегулиран в парцел VII, пл.№ 107 от кв. 32-А по уличната и дворищната регулация на с.Владимирово, утвърдена със Заповед № 4628/29.07.1948 г. с площ от 1530 кв.м. ведно с построената в този имот МАСИВНА КЪЩА със застроена площ по данъчна оценка 96 кв.м., състояща се от три стаи, салон и кухня, баня-тоалетна и изба с площ по данъчна оценка 25 кв.м., при граници и съседи за поземления имот, съгласно скица: улица, имот № V-106 от кв.32А, имот №IV-106 от кв.32А, имот № III-97 от кв.32А, имот №XIII-96 от кв.32А, имот № VIII-107 от кв.32А.

Къща с двор в село Владимирово

Цена: 7272 лв.

Срок на продан: 27.06.2022 - 27.07.2022

  • Изп. дело № 20158100400379
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 96 м2
  • Местоположение: Владимирово
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 379/2015г.689.31 KB