продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/2 идеални части /равняващи се на 350кв.м./ от Недвижим имот, находящ се в село Котленци, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: ул.“Осма“ № 2 /две/, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 700кв.м. /седемстотин кв.м./, представляващо идеална част от планоснимачен № 130, за който е отреден парцел XIV – 130, 131 /четиринадесети - сто и тридесет; сто тридесет и едно/, целият с площ от 897 /осемстотин деветдесет и седем/ кв.м., в квартал 3 /три/ по регулационния план на селото, при граници: XV – 130; XIV – 131; XVI – 133; улица.

Дворно място в село Котленци, 350кв.м.

Цена: 2880 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400784
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 350 м2
  • Местоположение: Котленци
  • Адрес: ул.“Осма“ № 2
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 784/2018г.638.79 KB