продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Васил Левски“ №77, вх.А, ет.2, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ с идентификатор 35064.501.535.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, със застроена площ от: 119 кв.м., самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 35064.501.535.1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.535, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 35064.501.535.1.1; над обекта: няма.

Апартамент в град Каварна, улица Васил Левски № 77

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20218100400792
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 119 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес:
  • Екстри: