продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Добротица“ №32, вх.А, ет.7, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 20 с идентификатор 35064.501.976.5.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/ 27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, със застроена площ от: 68кв.м., самостоятелният обект се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 35064.501.976.5, предназначение: жилищна сграда-многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.976, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35064.501.976.5.19, 35064.501.976.5.21; под обекта: 35064.501.976.5.17; над обекта: няма.

Апартамент в град Каварна, ул. Добротица № 32

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20218100400792
  • Тип на имота: апартамент
  • Тип строителство:
  • Площ: 68 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес: ул.“Добротица“ №32, вх.А, ет.7
  • Екстри: