продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Хан Омуртаг“ №12А, представляващ: СГРАДА с кадастрален идентификатор 72624.622.4344.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, на три етажа, състояща се от : 1) ГАРАЖ, разположен на пърия етаж, със застроена площ от 49кв.м., представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 72624.622.4344.2.1, попадащ в сграда с идентификатор 72624.622.4344.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.622.4344 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 72624.622.4344.2.2, под обекта: няма, над обекта: 72624.622.4344.2.3; 2) АПАРТАМЕНТ и ТАВАН на втори и трети етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 72624.622.4344.2.3, попадащ в сграда с идентификатор 72624.622.4344.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.622.4344 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, с разгъната застроена площ от 146кв.м. - общо за двата етажа, при съседни самостоятелни обекти на ниво 1: на същия етаж: няма, под обекта: 72624.622.4344.2.2 и 72624.622.4344.2.1, над обекта: няма; на ниво 2: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма; построена с учредено право на строеж върху Поземлен имот с кадастрален идентификатор 72624.622.4344 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес град Добрич, ЦГЧ, ул.“Хан Омуртаг“ №12, на площ от 242 кв.м. по скица, а по документ за собственост на площ от 280 кв.м.

Многостаен апартамент и гараж в град Добрич улица Омуртаг

Цена: 102024 лв.

Срок на продан: 10.01.2022 - 10.02.2022

 • Изп. дело № 20218100400614
 • Тип на имота: апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 195 м2
 • Местоположение:
 • Адрес:
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 614/2021г.834.44 KB