продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. "Струма" №2, вх.В,ет.5, ап.10, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.615.7665.2.51, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп.директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-Д-0571/08.11.2005г., с площ от 120,18кв.м., предназначение: Жилище, апартамент, разположен в сграда №2 в поземлен имот №72624.615.7665, брой нива на обекта:1, прилежащи части: изба №9 - 10.84кв.м., таван №10 - 13.83кв.м., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.615.7665.2.50, под обекта: 72624.615.7665.2.45, над обект: няма.

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. "Струма" №2, вх.В,ет.0, гараж 8, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.615.7665.2.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп.директор на АГКК, с площ от 18,32кв.м., предназначение: ГАРАЖ в сграда, разположен в сграда №2 в поземлен имот №72624.615.7665, брой нива на обекта:1, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.615.7665.2.7, 72624.615.7665.2.6, 72624.615.7665.2.5, 72624.615.7665.2.4, 72624.615.7665.2.9, под обекта: няма, над обект: 72624.615.7665.2.27.

Четиристаен апартамент и гараж в град Добрич, улица Струма

Цена: 101664 лв.

Срок на продан: 10.01.2022 - 10.02.2022

 • Изп. дело № 20188100400341
 • Тип на имота: апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 138 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул. "Струма" №2
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 341/2018г.809.79 KB