продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ул.“Стоил Войвода“ № 26 представляващ : ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 72624.607.1088.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72624.607.1088 със застроена площ от 97 кв.м., предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи – 3, като всеки етаж се състои от три стаи, кухненски бокс, санитарен възел, коридор и три балкона с обща площ от 274,20 кв.м, ведно с избено помещение от 36.24 кв.м. и с отстъпеното право на строеж върху дворното място от 230 кв.м. от поземленен имот № 72624.607.1088, целия с площ от 293 кв.м., а по натариален акт с площ от 502 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизарана, начин на трайно ползване: Средно застрояване / от 10 до 15м/, с номер на предходен план № 6051088, при съседи: 72624.607.24, 72624.607.1089, 72624.607.1094, 72624.607.1095, 72624.607.1087.

Триетажна жилищна сграда в град Добрич, улица Стоил Войвода № 26

Цена: 171040 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20188100400346
 • Тип на имота: жилищна сграда
 • Тип строителство:
 • Площ: 274 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул.“Стоил Войвода“ № 26
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 346/2018г.797.17 KB