продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

½ идеална част от ОБОСОБЕН ОБЕКТ, целият с площ от 495,36 кв.м. /четиристотин деветдесет и пет квадратни метра и тридесет и шест квадратни сантиметра/, съгласно строителния проект на сградата – част архитектурна, находящ се в южната част на партерен етаж с кадастрален идентификатор № 02508.86.68.1.26 /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, шест, осем, точка, едно, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри /одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.03.2017г./, целият партерен етаж с площ от 632 кв.м., находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 02508.86.68.1, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.68, с адрес гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. “Приморска“, ет.0, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, при съседи на обособения обект: на същия етаж: на север - избени помещения; под обекта: няма; над обекта: самостоятелни обекти с кадастрални №№ 02508.86.68.1.3, 02508.86.68.1.4, 02508.86.68.1.5, 02508.86.68.1.6, 02508.86.68.1.7, 02508.86.68.1.8, 02508.86.68.1.10, 02508.86.68.1.9, 02508.86.68.1.1, 02508.86.68.1.2.

1/2 идеална част от Търговски обект в град Балчик, улица Приморска

Цена: 198072 лв.

Срок на продан: 04.10.2021 - 04.11.2021

 • Изп. дело № 20218100400154
 • Тип на имота: Търговски обект
 • Тип строителство:
 • Площ: 495 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: ул. “Приморска“, ет.0
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 154/2021г.672.14 KB