продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Kаварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „Добротица“ № 33, вх. В, ет.4, представляващ: представляващ: ½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №11 с идентификатор № 35064.501.960.1.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, с площ по акт за собственост от 60,70 кв.м., както и прилежащо избено помещения №2/две/, ведно с 1,137% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.960, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - №35064.501.960.1.60, №35064.501.960.1.58; под обекта - №35064.501.960.1.56, над обекта – №35064.501.960.1.62 .

1/2 ид.ч. от Апартамент в град Каварна, ул. Добротица № 33, 60,70кв.м.

Цена: 23760 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20188100400572
 • Тип на имота: апартамент
 • Тип строителство:
 • Площ: 60 м2
 • Местоположение: Каварна
 • Адрес: ул. „Добротица“ № 33, вх. В, ет.4
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 572/2018г.713.01 KB