продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, бул.“25-ти септември“ № 19, ет. 0, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 72624.623.525.1.77, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект-няма данни за изменение, със застроена площ от 59,25кв.м., самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 72624.623.525.1, предназначение: жилищна сграда-многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.623.525, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта:1, ведно с прилежащите съответни те идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: 72624.623.525.1.60, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.623.525.1.76, 72624.623.525.1.61; под обекта: 72624.623.525.1.50, 72624.623.525.1.73; над обекта: 72624.623.525.1.32, 72624.623.525.1.31.

Търговски обект в град Добрич, 59.25 кв.м.

Цена: 39360 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20178100400474
 • Тип на имота: Търговски обект
 • Тип строителство:
 • Площ: 59 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: бул.“25-ти септември“ № 19, ет. 0
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 474/2017г.777.64 KB