продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находяш се в село Росеново, общ.Добричка, обл.Добрич, представляващ: Дворно място с площ от 980кв.м./деветстотин и осемдесет квадратни метра/, урегулирано в парцел II/две/, за който е отреден имот с пл.№ 108/сто и осем/, в квартал №25/двадесет и пети/ по уличния и дворищно регулационен план на село Росеново, община Добричка, област Добрич, утвърден със заповед № 383/1954г., ведно с построените в имота: 1/ КЪЩА, състояща се от три стаи, кухня, салон, маза и 2/СТОПАНСКИ СГРАДИ, при граници: изток- УПИ III-109 и УПИ IV-107; юг: улица и на запад: УПИ I-109, всичките съседи са в квартал 25 по плана на селото.

Къща с двор в село Росеново

Цена: 8892.8 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20208100400029
  • Тип на имота:
  • Тип строителство:
  • Площ: 980 м2
  • Местоположение: Росеново
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 29/2020г.653.6 KB