земеделска земя / земеделски имоти

1/6 идеални части от Земеделска земя в село Било

8160 лв.

Срок на продан: 11.06.2025 - 11.07.2025

1752181200 --- 1718473523

1/4 идеална част от Лозе в село Орляк

244.8 лв.

Срок на продан: 03.06.2024 - 03.07.2024

1719954000 --- 1718473523

1/12 идеални части от Земеделска земя в село Царевец

6880 лв.

Срок на продан: 24.05.2024 - 24.06.2024

1719176400 --- 1718473523

1/2 ид.ч. от Лозе в село Полковник Дяково

648 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1716930000 --- 1718473523

Лозе в Добрич, местност Богдан 635

1840 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1711576800 --- 1718473523

1/2 идеална част от Земеделска земя в село Църква

648 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1667426400 --- 1718473523

1/6 идеални части от Земеделска земя в село Кранево

5558.4 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1667426400 --- 1718473523

1/3 идеална част от Лозе в Българево

104 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1652216400 --- 1718473523

1/3 идеална част от Лозе в Българево

304 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1652216400 --- 1718473523

1/3 идеална част от Лозе в Българево

104 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1652216400 --- 1718473523

1/4 идеална част от Земеделска земя в село Видно

5904 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

1582149600 --- 1718473523